Bestyrelse 2019-2020

Periode 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Præsident: Anne-Grethe Marcussen

Vicepræsident: Eva Holdensen

Kasserer: Janne Lindhardt

Korresp. sekretær: Iris Rosengren Pedersen

Protokolførende sekretær: Ilse Vrist

Klubmester/Suppleant: Ingeborg Sonne

Extension:  Eva Holdensen, Claudia Kristoffersen, Jytte Laugesen

Klub Program Director (KPD): Birgit Jeppesen

Klub Assistant Programme Director (KAPD): Mileidys Hernandez Jeppesen

Revisor: Lizzi Olesen

 - Revisorsuppleant: Kirsten Bager

Repræsentant generalforsamlingsvalgt: Anna Vibeke Lindø

 - Do. suppleant: Karina Mærsk

Repræsentant best. valgt: Anne-Grethe Marcussen

 - do. suppleant: Ingeborg Sonne

PR og WEB-gruppen: Janne Ellegaard, Iris Rosengren Pedersen, Ilse Vrist,  Eva Holdensen, Claudia Kristoffersen, Birgit Jeppesen

Printvenlig version hér