Byggefonden

Soroptimist International Odense ejer, som den eneste soroptimistklub i Danmark, en udlejningsejendom med 6 lejligheder, beliggende i Christiansgade 71, Odense.

 Christiansgade 71

 

Huset blev i 1959 købt for kr. 78.000, indsamlet og sponsoreret af klubbens medlemmer.

Huset beboes i dag af soroptimister, soroptimistbørn samt familie og gode venner til soroptimister.
Ledige lejemål opslåes kun internt.

Huset renoveres løbende og hviler økonomisk i sig selv.

Huset bestyres af en Byggefond, vis bestyrelse udgøres af 5 soroptimister incl. præsidenten, som altid er repræsenteret.

Den daglige administration varetages af administrator, som ikke er medlem af bestyrelsen. Dette hverv er siden 1990 varetaget af Janne Lindhardt.

Husets kælder rummer Unionens arkiv.