Donationer

Soroptimist International Odense donerer hvert år beløb til både internationale og lokale humanitære formål.

Internationalt har vi støttet op omkring Soroptimist Internationals projekter, bl.a. Plant et træ ved køb af certifikater, Stop Trafficking ved salg af sløjfer og Sierra Leone projektet ved køb af gavebreve.

Midlerne til donationerne er fremskaffet på mange forskellige måder. Vort første loppemarked blev afholdt i spejderhytten på Bystævnevej i 1996 og derefter har vi årligt afholdt loppemarked i vort hus i Christiansgade. Af andre aktiviteter kan nævnes Rally, Modeopvisning, Tombola, Forårsmesse og Kirkekoncert.

Alle aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde af klubbens medlemer.